Rise and Shine

Rise and Shine je platforma osobního rozvoje, která si klade za cíl podpořit studenty, kteří na sobě chtějí pracovat a být úspěšní. Hodnoty této platformy osobního rozvoje sdílím. V přednáškových aulách různých univerzit jsem strávila 9 let, a proto moc dobře rozumím tomu, jak nelehká cesta to pro mladé lidi je. Nyní cítím morální povinnost pomoci mladým lidem, aby své místo v životě nalezli co nejdříve a bez zbytečných životních kopanců, které jsem na své cestě zažila já. Proto mě velice zaujala osvětová činnost Rise and Shine a oslovila jsem její představitele ke spolupráci. Jako dobrovolnice zdarma poskytuji koučovací sezení pro studenty během konferencí, příležitostně píšu články s tématikou osobního rozvoje a nově připravuji semináře pro příznivce organizace. Naše společná cesta teprve začíná, ale již nyní je pro mě velkým dobrodružstvím a osobní inspirací.