O ELISCIA

[Elíšia]
Eliška Coach in Action

 O projektu ELISCIA

Jak jsem na svou cestu přišla

  • Ještě před studii na vysokých školách jsem se angažovala v dobrovolnických aktivitách. Pro oblast koučování mě obohatila zkušenost lektora Prevence sociálně-patologických jevů pro děti na prvním stupni ZŠ. Díky této dobrovolnické příležitosti jsem zjistila, že mě baví osobní rozvoj a pomoc druhým.
  • Rok 2009, začínám studovat v Praze obor Mezinárodní vztahy a evropská studia a v Olomouci na Palackého Univerzitě Rekreologii – management volného času a rekreace.

Předškolní děti z Projeto Arrastão v Campo Limpo, São Paulo (BR), fotografie: Johnatan Souza

  • Od roku 2010 jsem se zapojovala do činností organizací jako Amnesty International, Nadace Forum 2000, Informační centrum OSN či Aiesec, se kterým jsem odletěla na letní stáž do organizace Projeto Arrastão do Brazílie a vyzkoušela si přípravu crowdfundingové kampaně. Během studií jsem se hodně věnovala i dětem a dospělým – ať už jako instruktor příměstských táborů, adaptačních kurzů anebo v hodinách zumby.

Jak se s přibývajícími pracovními zkušenostmi i moje cesta změnila

  • Po dokončení studií jsem pracovala v oblasti evropských dotací na Ministerstvu pro místní rozvoj a kromě pomoci žadatelům o evropské dotace jsem také informovala o evropských otázkách a unijní agendě. Nakonec mě má touha po vědění zavedla ještě ke zvýšení manažerských dovedností a získání titulu v oboru mezinárodního managementu na University of Bolton. Během tohoto studia jsem se začala specializovat na oblast řízení lidských zdrojů a význam firemní kultury. Moje poslední pracovní zkušenost mě zavedla do start-upového prostředí, ve kterém jsem našla svůj potenciál pro koučink jako metody doprovázení lidí k dosahování štěstí.

Přednáška o dotačních programech EU pro zahraniční studenty z Hongkongu v roce 2018, Úřad vlády ČR, Praha

Hlavní misí ELISCIA je podílet se:

  • na zlepšování firemní kultury a mezilidských vztahů
  • podporovat lidi a projekty, kteří usilují o změnu klimatu, ochranu přírody, zvířat a osob v nouzi
  • na vašem životním příběhu

Právě proto jsem si parafrázovala jméno Eliscia (která v malajštině znamená „Měj se rád“). Protože mou vizí je se stát inspirativním projektem a útočištěm pro každého, kdo chce svůj život šťastně žít podle svých vlastních přání.  

Life is good (foto: David Těšínský)

Pusťme se do toho!