Řídím se etickým kodexem Mezinárodní federace koučů

Zavazuji se respektovat a dodržovat všechna pravidla a standardy dle etického kodexu koučů.

Mgr. et MSc Eliška Hrušovská

 

Dbám na ochranu a zpracování vašich osobních údajů

Zavazuji se dodržovat všechny povinnosti dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mgr. et MSc Eliška Hrušovská