Koučink v boji proti depresím

1. 12. 2020

autor: ELISCIA

9 důvodů, proč nebrat koučování jen jako drahou pomoc odborníka na osobnostní rozvoj

Povolání osobních koučů zažívá v současnosti opravdový boom. Tento trend lze vnímat jako logickou reakci na narůstající počet depresí v současné společnosti. Podle WHO na světě trpí depresí přes 264 miliónů lidí.

„Kam nemůže slunce, tam musí lékař anebo kouč“

Nepodceňujte depresi, může vás stát hodně

Odborně je deprese popisována jako porušení psychiky a schopnosti prožívat radost. Snížená schopnost prožívat radost má vliv na naši výkonnost, a to pak přináší mnoho dalších problémů, které se postupně vkrádají do osobního i profesního života. Pokud se deprese nezačne řešit již ve svém zárodku, může vést až k chronickým a závažnějším onemocněním či sebevraždám.

Jak mám projevy deprese poznat?

  1. Jedním ze signifikantních znaků tohoto onemocnění je nespavost. Pokud si často před spaním promítáte svůj den, vše, co jste nezvládli, anebo co jste pokazili a co vás bude strašit další den, pravděpodobně nebudete moci usnout. Kdo by také chtěl usínat, aby se probudil do svých problémů druhý den?
  2. Každý den se probouzíte s tím, že nemáte chuť vstát. Ačkoliv jste přes noc měli pocit, že spíte, druhý den se cítíte jako po noční šichtě či flámu.
  3. Tento stav se také obvykle projeví problémy v příjmu potravy. Někteří lidé svou depresi zajídají, aby se obalili a ochránili před světem. Jiní zase trpí nechutenstvím a z úzkosti nemohou nic polknout a nepociťují hlad. Oba stavy pak mají fatální následky, ať už ve formě obezity anebo anorexie či bulimie.
  4. Špatný psychický stav ovlivňuje i naši pozornost a paměť. V depresi se nám věci hůře pamatují a učí se.
  5. Pravděpodobně neustále pociťujete i stavy velké úzkosti. Někdy ani nevíte, kde se ona úzkost bere. Jindy si zas malé problémy vykládáte jako živelnou katastrofu. To, co by se v normálním stavu vyřešilo poměrně snadno a racionálně, bude depresivní jedinec vnímat jako nespravedlnost, fiasko a fatální problém.
  6. V tomto stádiu si člověk hledá různé berličky, jak nečelit realitě. Začne se více stranit společnosti, využívá k úniku před realitou návykové látky či alkohol. To může mít za následek vznik závislostí.
  7. Už vás nic netěší a na nic a na nikoho se netěšíte. Zkrátka radost je pro vás nepochopitelný projev emocí, které si přece nemůžete dovolit mít. Myslíte si, že si nezasloužíte mít dobrý pocit a smát se.
  8. V depresivním stádiu si člověk neustále něco vyčítá, což pramení z toho, co popisuji v bodu 7. Když si něco vyčítám, neumím se ani ocenit a projevit, pocítit uvolnění. V takovém stavu se člověku neprodukuje dostatečné množství serotoninu, tzv. hormonu štěstí. Fatální nedostatek této látky v lidském organismu má vliv na funkci našeho těla. To například vede ke špatnému trávení, což způsobuje tloustnutí či nadměrné hubnutí, a tak se kruh negativních aspektů deprese v podstatě uzavírá viz bod 3. Nedostatečná produkce serotoninu vede ke snížené metabolizaci na melatonin, který je velice důležitý pro kvalitní spánek. To opět uzavírá náš kruh propojenosti aspektů deprese a vlivu na naši výkonnost (viz body 1 a 2).
  9. V konečném důsledku pak vlivem špatné psychiky (z nedostatku spánku, fungování trávení, úzkosti a izolaci atd.) u člověka vypukne fyzické onemocnění, které může mít různé projevy na našem těle, a jeho příčiny se velice těžko diagnostikují, a tedy i léči.

Jestliže se v některém z bodů poznáváte, neváhejte vyhledat pomoc odborníka!

Možnosti, jak léčit deprese

Způsobů, jak se s depresí vyrovnat, dnes existuje mnoho. Určitě je možné jít za těmi nejpovolanějšími, tedy psychology či psychiatry. Pokud máte ale lehčí formu tohoto zákeřného projevu psychické nevyrovnanosti, pak by vás z deprese mohl pomoci dostat kouč a nějaká zajímavá volnočasová aktivita. Koučink je ideální v tom, že se specialista zaměřuje spolu s klientem na hledání řešení situace. Pomáhá nastavovat osobní i profesní cíle, tak aby klient mohl sklízet výsledky svého úsilí ve stanoveném čase.

Vzpomínáte si, jaký je to pocit, když něco doděláte anebo se to povede?

Práce s trénovaným osobním koučem je systematická, strukturovaná a velice inspirující. Klient je neustále motivován dívat se kupředu a minulé omyly se učí vnímat jako příležitost pro růst. V celé oblasti koučování existuje hodně rozlišných koučovacích přístupů a záleží jen na vás, který bude sedět právě vám.

 Nepodceňujte deprese, protože vás mohou nepříjemně zaskočit a srazit na kolena. Odzbrojte příznaky deprese ještě v zárodku.

(autorka textu: Eliška Hrušovská alias ELISCIA)


Související četba:

Změna je příležitost

Finance a deprese

Ženy jsou depresemi ohroženy mnohem více než muži

Jak léčit deprese